Rakennuksen purkutyöt on vastuullinen projekti

10 July 2023
 Kategoriat: Construction & Contractors, Blog

jaa  

Rakennuskanta pysyy käyttökelpoisena keskimäärin sata vuotta. Todellinen ikä riippuu käytetystä rakennusmateriaalista ja käytön laadusta. Hyvästä materiaalista rakennettu ja vähäisellä rasituksella ollut rakennus voi pysyä hyvänä satoja vuosia. Mutta tällainenkin rakennus tarvitsee aika ajoin huolellista peruskorjausta, johon kuuluu aina saneerauspurkua, vaikka kokonaan purkamiselta vältyttäisiinkin.

Millaista purkua tarvitaan

Puurakenteisessa rakennuksessa kokonaan purkaminen voi tulla useammin vastaan kuin kivirakenteisessa rakennuksessa. Tämä johtuu siitä, että jos tukirankana käytetty puu on päässyt kostumaan tai suorastaan homehtumaan, se ei saa jäädä rakennukseen. Joitakin puuosia voidaan korvata uusilla, mutta valitettavan usein kostuminen on levinnyt eteenpäin, jolloin koko rakennuksen purku on ainoa vaihtoehto.

Mutta myös puurakenteisille rakennuksille voidaan tehdä saneerauspurkua, mikäli rakenteet ovat pysyneet kuivina. Tällöin saatetaan vaikkapa vanha vesikatto purkaa ja rakentaa uusi tilalle tai voidaan purkaa jokin väliseinä, jolloin kahdesta huoneesta saadaan yksi isompi huone. Lämmityskattilan piippu saatetaan purkaa, jos lämmitysjärjestelmä uusitaan. Tällaista samanlaista saneerauspurkua voidaan tehdä myös pienkivitaloille. Isot betonisetkin asuinkerrostalot puretaan, mikäli niissä havaitaan tehdyn rakennusvirheitä. Tällöin virheet ovat sellaisia, että laajalle rakenteisiin on päässyt liikaa kosteutta, taikka on käytetty paljon jotain huonolaatuista rakennusmateriaalia, kuten huonoa betonia, jolloin saneeraaminen olisi liian työlästä ja kallista.

Rakennuksen purkutyöt on kategoria, joka kattaa myös teollisuushallit, tehtaat ja vaikkapa urheilustadionit ja ostoskeskukset. Viime vuosikymmeninä onkin saneerauspurkua tehty paljon vanhoihin tehdasrakennuksiin, joista on muokattu asuinrakennuksia, vapaa-ajankeskuksia tai hotelleita.

Teknistä osaamista

Sekä saneerauspurkaminen että kokonaan purkaminen vaativat teknistä osaamista ja rakennuksen stabiliteettien ymmärrystä. Rakennuksen purkutyöt aloitetaan aina sisätilojen kalusteista, jotka pyritään kierrättämään. Sitten kartoitetaan rakennuksen haitta-aineet, jollaisia ovat esimerkiksi asbesti ja PCB-yhdisteet. Liimat, maalit ja eristeet saattavat sisältää näitä aineita. Seuraavaksi puretaan sisäseinät ja välikatto ja ihan lopuksi mennään massiivipurkuun eli ulkoseiniin ja vesikattoon.

Nykyään jäteasetuksissa on säädetty, että purkumateriaalista tulee kierrättää niin paljon kuin mahdollista. Näin ollen käsitelty puu, kipsilevyt, tiilet, lasi ja rautapalkit sijoitetaan jätteenkierrätyskeskuksessa jokainen omiin kontteihinsa. Vanha kostunut ja likainen vuorivilla lienee ainoita, joka sijoitetaan sekalaiseen rakennusjätteeseen ja sitä myöten menee energiajätteen matkassa poltettavaksi. Voidaan hyvillä mielin todeta, että purkutyöt rakennuksille ovat nykyaikana vastuullista lajittelua ja kierrättämistä enemmän kuin mitään muuta. 

Purkutyöt rakennukselle hoitaa: Totaalipurku Oy.