Timanttisahaus tärkeää betonirakennuksen työstössä

17 April 2023
 Kategoriat: Construction & Contractors, Blog

jaa  

Betoni on pitänyt pintansa suurten rakennusten materiaalina, vaikka puurakentamistakin toki esiintyy. Betoni on luja materiaali, joka ei haurastu muutamassa kymmenessä vuodessa. Mutta joskus betonipintaan joudutaan tekemään muutoksia rakentamisen uusien trendien tai joidenkin muiden rakennusteknisten syiden vuoksi. Näiden muutosten toteuttamiseen tarvitaan usein timanttisahausta.

Milloin tarvitaan timanttisahausta ja milloin -porausta?

Yleistäen voidaan sanoa, että kun tarvitaan isokokoisia läpivientejä betoni- tai kivirakenteisiin, ne suoritetaan timanttisahauksella. Tällaisia ovat rakennuspuolella usein esimerkiksi ikkuna-aukkojen laajennukset tai uusien ikkunoiden tai ovien avaamiset saneerauksen yhteydessä. Katto- ja lattiarakenteita voidaan myös purkaa timanttisahausta apuna käyttäen. Saha tekee viivasuoraa jälkeä jopa kymmenien senttien syvyydellä. Sahaustarkkuus on millimetrien luokkaa. Sahalla voidaan avata suoralinjaisia aukkoja myös betonisiin lattiapintoihin tai jopa kattoon. Silta- ja tietöissä timanttisahaus otetaan käyttöön, kun suuria betonielementtejä työstetään oikean kokoisiksi.

Roilotus on yksi timanttisahauksen muoto. Sitä käytetään, kun betonipintaan tarvitaan viivasuoria uria esimerkiksi kaapeleiden tai vesijohtojen upotusta varten.

Timanttiporausta käytetään pienempiin läpivienteihin, usein rakennusten vesi- ja viemäriputkille tai ilmastointikanaviin. Sekä timanttisahaus että –poraus toteutetaan enimmäkseen märkätyöstöinä. Vesi viilentää kuuman porauspinnan ja sitoo siitä irtoavaa pölyä.

Saneeraus usein ympäristöystävällinen ratkaisu

Betoni on maailman käytetyin rakennusmateriaali. Se ei ole ongelmaton materiaali, sillä sementin, joka on yksi betonin ainesosa, työstäminen vapauttaa ilmakehään suuren määrän hiilidioksidia. Tästä syystä rakennusalalla maailmanlaajuisesti pidetään parempana vanhojen rakennusten saneerausta ja kunnostusta kuin kokonaan uusien rakentamista. Tällaiseen saneeraus- ja kunnostustyöhön tarvitaan timanttisahausta erityisen paljon.

Tulevaisuuden näkymiä

Koska sementin ympäristöhaitat ovat rakennusteollisuudessa nykyään hyvin tiedossa, maailmalla on paljon tutkimushankkeita sementin korvaavien materiaalien kehittämiseksi. Onpa tällaisia jo kehitettykin. Norjassa puolestaan koetetaan ottaa talteen sementin valmistuksesta vapautuva hiilidioksidi ja sijoittaa se maaperään öljystä tyhjentyneisiin öljykenttiin.

Jos osa sementistä korvataan pienipäästöisillä materiaaleilla, saadaan niin sanottua vähähiilistä betonia. Sille on ominaista jopa suurempi lujuus kuin perinteiselle sementtipohjaiselle betonille. Mutta vähänhiilisen betonin kovettumiseen pitää kiinnittää enemmän huomiota kuin perinteisen betonin kovettumiseen. Se tarvitsee lämpöä kovettuakseen.

Vaikka tulevaisuudessa osa sementistä korvattaisiinkin muilla materiaaleilla, timanttisahaus pitää pintansa varmana kiviainesten työstäjänä. Timanttityö KK Oy tekee timanttisahaukset ja -poraukset pääkaupunkiseudulla ja ympäryskunnissa.