Sisustusarkkitehtuuri on tilan ja sen toimintojen suunnittelua

15 September 2022
 Kategoriat: Construction & Contractors, Blog

jaa  

Sisustusarkkitehdin työnkuvaan kuuluu erilaisten julkisten ja yksityisten tilojen tilasuunnittelu sekä myös kalustesuunnittelu. Sisustusarkkitehtuuria voi opiskella joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ja se on ammattinimike, joka vaatii taiteen maisterin tutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa. Mukavaa, että olet löytänyt blogin pariin. Jos sisustus ja sisustusarkkitehtuuri kiehtovat, olet löytänyt juuri oikean kirjoituksen pariin, sillä tällä kertaa aiheenamme on sisustus.

Tilan sisustus yhdistää eri elementit toimivaksi kokonaisuudeksi

Erilaisia tiloja sisustaessa ratkaisevassa asemassa ovat tilan käyttäjät ja käyttötarkoitus. Olipa kyseessä yksityinen tai julkinen tila, täytyy sen olla toimiva, viihtyisä ja tarkoituksen mukainen. Tärkeää on myös ottaa huomioon tilan ympäristövaikutukset jo suunnittelu vaiheessa. Sisustussuunnittelussa yhdistyvät pääelementit ovat: tilan rakenne, kalusteet, valaistus, värit, materiaalit ja niiden yhdessä luoma kokonaisuus ja tunnelma. Sisustaa voi monia erilaisia yksityisiä ja julkisia tiloja, liikehuoneistoja, mutta myös erilaisia kulkuvälineitä, kuten autoja, junia, veneitä ja lentokoneita. Sisustuksessa on tärkeää huomioida myös sen ääniympäristö ja tilaan valittujen materiaalien terveysvaikutukset.

Sisustuksella voi olla erilaisia tavoitteita

Tiloilla on erilaisia tarkoituksia ja toimintoja. Koti, toimisto, kahvila tai julkinen tila palvelevat erilaisia käyttötarkoituksia, mutta niiden suunnittelun lähtökohta aina asiakaan tarpeet ja toiveet. Kotona tiloilla on yleensä laaja käyttötarkoitus, kuten ruoanlaitto, rentoutuminen, vaatehuolto, peseytyminen, työ, leikki, ruokailu, tavaroiden säilytys ja nukkuminen. Toimitiloissa toiminnot taas painottuvat työn tekemiseen, mutta myös asiakkaiden tapaamiseen ja kollegoiden kanssa viihtymiseen. Viihtyisällä, toimivalla, turvallisella ja ergonomisella työympäristöllä on suuri vaikutus henkilökunnan jaksamiseen, motivaatioon ja terveyteen ja siten myös yrityksen menestykseen. Julkisissa tiloissa tilojen toimivuus, viihtyisyys, turvallisuus ja esteettisyys ovat myös tärkeässä osassa, olipa kyseessä sitten kahvila tai aulatila.

Tilojen viihtyisyys muodostuu toimivasta kokonaisuudesta

Tilojen viihtyisyyteen tai niiden viihtyisäksi kokemiseen vaikuttaa monet asiat, kuten niiden fyysinen mukavuus, psykologinen viihtyisyys ja funktionaalinen viihtyisyys. Fyysiseen viihtyisyyteen vaikuttavat esimerkiksi lämpötila, tuoksut, valaistus, ääniympäristö, ilmanvaihto ja esineiden ja pintamateriaalien antamat tuntoaistimukset. Psykologiseen viihtyvyyteen taas vaikuttavat esteettisyys, yksityisyys ja sisustuksen vastaaminen omia tarpeita. Funktionaalinen viihtyvyys taas tarkoittaa, miten tilat toimivat niiden käyttötarkoituksessa. Onko tiloissa helppo suorittaa tehtäviä, joihin ne on suunniteltu. Hyvä sisustusarkkitehtuuri toimii yhdessä tilojen arkkitehtuurin kanssa. Perehdy lisää sisustusarkkitehtuuriin vaikkapa täällä Jkmm Arkkitehdit Oy.