Toimivat salaojat ovat tärkeät jokaisen rakennuksen toimivuuden kannalta

9 June 2022
 Kategoriat: Construction & Contractors, Blog

jaa  

Salaojajärjestelmän tarkoituksena on suojata rakenteita ja perustuksia kosteudelta, sekä home ja routavaurioilta. Salaojien tehtävänä on kuljettaa vesi pois seinustoilta ja perustuksien läheltä ja siten pitää ne kuivina. Jos salaojajärjestelmän toimivuudesta ei ole täysin varma, kannattaa tilata asiantuntija paikalle arvioimaan, onko salaojaremontti ajankohtainen, kuten lähes kaikissa ennen 1990-lukua rakennetuissa kiinteistöissä. Tervetuloa blogin pariin, tämänkertaisena aiheena on salaojat ja salaojaremontin tarpeen tunnistaminen. Toivottavasti löydä aiheesta tarpeellista ja mielenkiintoista tietoa.

Toimiva salaojajärjestelmä ohjaa vedet hallitusti pois rakennuksen läheltä

Salaojituksella ohjataan vesi pois talonrakenteista ja perustuksista. Yleisimmin salaojajärjestelmä on maahan kaivettu muoviputki, jossa on reikiä ja joka on sijoitettu rakennuksen ympärille, sen ulkopuolelle. Putkien täytyy olla tarpeeksi syvällä sekä eristettynä niin, että ne eivät jäädy. Kapillaarinen kosteus ja maassa oleva vesi ohjautuu näihin putkiin, joista ne kerätään peruskaivoihin vesien poisjohtamiseksi. Peruskaivoista vedet johdetaan kunnalliseen sadevesiviemäriin. Talon nurkkiin sijoitetaan tarkistuskaivot, joista salaojaputkistoa voidaan huoltaa ja tarkistaa. Salaojat ympäröidään soralla tai luonnonkiviaineksesta seulotulla sepelillä, joka kestää siihen kohdistuvan rasituksen. Sepeli- tai sorakerroksen avulla putket eristetään muusta rakennusta ympäröivästä maa-aineksesta, että hienojakoisempi maa-aines ei pääse valumaan putkiin niiden rei'istä. Sadevesi- ja salaojajärjestelmät ovat aina erillisiä ja sade- ja pintavesiä ei kuulu ohjata salaojiin.

Mistä tietää että salaojaremontti on ajankohtainen

Jos salaojia ei ole toteutettu oikein, niissä on vaurioita tai ne puuttuvat kokonaan, kannattaa tilanteen korjaamiseksi ryhtyä viipymättä toimeen. Jos rakennuksen pohjan ja rakenteiden kuivatuksessa on ongelmia, voi se johtaa kosteusvaurioihin. Salaojien puutteista ja vaurioista johtuen saattaa pohjavesi nousta sisätiloihin ja aiheuttaa alapohjaan kosteusvaurioita. Pohjaveden pinta voi myös päästä nousemaan lattiarakenteiden ryömintätilaan, kosteuttaa seinärakenteita, kellareita ja rakenteita. Ongelmien toteamiseksi ja niiden laajuuden tarkistamiseksi kannattaa tilata kuntotarkastus, jossa kaikki mahdolliset puutteet salaojajärjestelmässä voidaan todeta ja suunnitella tarvittavat toimenpiteet ongelmien korjaamiseksi. Salaojajärjestelmän tai sen korjauksen hinta on aina tapauskohtainen ja se riippuu myös paljon kohteen koosta sekä siitä, millainen järjestelmä kohteeseen asennetaan. Salaojien tekemisen tai salaojaremontin tekemiseen kannattaa palkata luotettava ammattilainen, jonka kanssa kommunikaatio sujuu - Kuten esimerkiksi Spaaki Oy.