Pihatyöt alkavat huolellisella suunnittelulla

25 October 2021
 Kategoriat: , Blog

jaa  

Kaikki viherrakentaminen alkaa huolellisella suunnittelulla ja pihasuunnitelman tekemisellä. Uudisrakentamisessa kannattaa pihan suunnittelu aloittaa talon suunnittelun ja maanrakennustöiden suunnittelun kanssa samaan aikaan, koska pihan perustusten tekemiseen kuuluu myös pohjatöitä ja maanrakennusta. Maanrakennustöiden kokonaisvaltainen suunnittelu kannattaa, koska se vaikuttaa siinä käytettävien koneiden ja materiaalien kustannuksiin. Tällöin voidaan tehdä samanaikaisesti esimerkiksi maamassojen vaihtaminen, siirtäminen, muotoilu sekä pohjavesien ohjaus niin talolle kuin pihallekin ja mahdollisesti hyödyntää hulevesiä pihan kasvien kastelussa. Rakennusten sijoittelu vaikuttaa myös todella paljon siihen, mitä pihalla on mahdollista tehdä. Vanhan pihan kunnostus ja uudistus aloitetaan samoin myöskin huolellisella suunnittelulla, jossa otetaan huomioon pihalla jo olevat elementit, kuten siellä oleva kasvillisuus, ympäristö ja rakennukset.

Pihasuunnitelman tekemiseen kannattaa aina käyttää ammattilaista

Pihasuunnitteluun kannattaa ottaa ammattimainen suunnittelija mukaan jo taloprojektin alkuvaiheessa ja vanhaa pihaa kunnostettaessa myöskin samoin. Suunnittelijalla on sekä teknistä ammattitaitoa ja tietoa, jota kannattaa hyödyntää kaikissa pihan ratkaisuissa, kuten vesien ohjauksessa, rakennusten ja puiden sijoittamisessa sekä käyttötarkoituksen mukaan toimivan pihan rakentamisessa. Kun piha on suunniteltu ja rakennettu oikein, voi sillä olla paljon positiivisia vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, viihtyvyyteen ja elämänlaatuun. Pihalle valitut elementit voivat myös suojata rakennuksien rakenteita ja näin myös pidentää niiden käyttöikää.

Pihasuunnitelmassa pihasta tehdään ensin luonnos, jossa käytetään lähtökohtana asiakkaan toiveita, pihan käyttötarkoitusta ja sen ominaisuuksia. Suunnittelussa otetaan huomioon myös lopullisen viheralueen toimivuus ja ekologisuus, mietitään puiden istutukset esimerkiksi niiden luomien varjojen kautta. Kulkuväylien suunnittelu on myös tärkeässä osassa käytännöllisyyden kannalta. Niiden täytyy kestää kulutusta, mutta niihin voidaan myös tarvittaessa asentaa lämmitys, joka auttaa pihalla kulkemista talvella.

Suunnittelun ja maanrakennuksella jälkeen pihatyöt jatkuvat istutuksilla ja nurmikon asennuksella

Maanrakennuksella tehdään tarvittavat pohjatyöt, jonka jälkeen voidaan istuttaa pihalle sinne halutut puut, pensaat, kukat ja kasvit. Pihalle voi valita omien toiveiden mukaan joko kylvönurmen tai vaihtoehtona on myös siirtonurmikon asennus, joka on helppo ja edullinen ratkaisu. Ammattilasilta siirtonurmen asennus sujuu yleensä nopeasti ja sen valitessaan ei myöskään tarvitse odotella nurmikon kasvamista. Kaunis piha ja huolellisesti toteutettu viherrakentaminen lisäävät myös aina kiinteistön arvoa. Pihatyöt hoitaa ammattitaidolla Satakunnan Viherpalvelu Oy.