Rakentamisen vaiheet - maanrakennuksesta viimeistelyyn

7 October 2020
 Kategoriat: Construction & Contractors, Blog

jaa  

Oletko harkitsemassa talon rakentamista? Uuden kiinteistön rakentamiseen liittyy monen monta huomioon otettavaa tekijää. Niistä ensimmäiset liittyvät tontin maaperään ja rakennusoikeuteen. Tässä artikkelissa käydään karkeasti läpi, mitä vaiheita rakentamiseen kuuluu.

Kaiken pohjana on huolellinen suunnittelu ja maanrakennus

Tontin hankkimisen jälkeen on aika saada luvat kuntoon. Kun rakennuslupa on saatu, tulee talon pohja valmistella huolella. Tätä vaihetta kutsutaan maanrakennukseksi, jossa voi autta esimerkiksi Hoijar & Paro Trans Ab. Maanrakennus on erittäin tärkeä talon rakentamisen vaihe, sillä vain kestävälle pohjalle voidaan rakentaa aikaa kestävä talo. Pohjaa on vaikeaa ja kallista korjata jälkikäteen. Maan muokkaustarve riippuu siitä, minkälainen maaperä tontilla on. Maaperä analysoidaan pohjatutkimuksella. Kun maa on muokattu rakennuskohteelle sopivaksi, voidaan alkaa rakentaa talon perusteita.

Sokkelin rakentamisesta väliseinien pystytykseen

Talon perusteisiin kuuluvat muun muassa sokkelin rakentaminen ja salaojitukset. Myöskään näiden kohdalla ei parane säästellä tai kiirehtiä, sillä virheiden korjaaminen jälkikäteen on hankalaa. Kun perusteet ovat paikallaan, aletaan pistää seiniä pystyyn. Talon pystytysvaiheen kesto ja työvaiheet riippuvat esimerkiksi siitä onko kyseessä valmis elementtitalo vai rakennetaanko kaikki alusta asti itse. Elementtitalo saadaan asuttavaksi yleensä paljon nopeammin, mutta omalle toteutukselle jää vähemmän tilaa. Kun talon ulkoseinät on pystytetty, valetaan lattia. Lattian valamisen jälkeen rakennetaan väliseinät. Putki- ja sähkötyöt kestävät usein koko rakennusprosessin ajan, eli ne aloitetaan heti talon pystyttämisen yhteydessä ja viimeistellään juuri ennen kuin talo valmistuu.

Viimeistely antaa talolle persoonallisen ja kodikkaan ilmeen

Rakentamisen päätyttyä rakennuspölyt ja jätteet siivotaan pois. Talo viimeistellään pintamateriaaleilla, maalaamalla ja kiinteillä kalusteilla, kuten märkätilojen kalusteilla ja keittiöllä. Materiaalivalinnoilla voi vaikuttaa suurestikin talon hintalappuun. Edullisinta ei ehkä kuitenkaan kannata ostaa, vaan on järkevää miettiä kuinka kestäviä valitut materiaalit ovat. Materiaalivalintoihin vaikuttavat niin budjetti, talon rakentajan mieltymykset kuin se, ketä taloon asettuu asumaan. Lapsi- tai lemmikkiperheen materiaali- ja kalustevalinnat eroavat yksin elävän aikuisen valinnoista. Sen jälkeen kun talo on viimeistelty, on aika kutsua paikalle rakennusmestari, joka tarkistaa talon turvallisuuden. Hän käy läpi muun muassa talon paloturvallisuuden sekä alttiuden vesivahingolle. Kun rakennusmestarilta on saatu positiivinen vastaus, saa muuttokuorman kantaa sisään.